VRCHNÍ REFERENT-KA / RADA V ODDĚLENÍM VYMÁHACÍM IX

Firma GENERÁLNÍ FINANČNÍ ŘEDITELSTVÍ
Místo pracoviště GENERÁLNÍ FINANČNÍ ŘEDITELSTVÍ - Finanční ředitelství v Opavě, Masarykova třída 310/2, Město, 746 01 Opava 1
Kontaktní osoba Ing. Kamila Valíková
Kontaktní telefon +420 553 681 347
RegionMoravskoslezský

Detail pozice:

KO: Valíková Kamila Ing., tel.: 553 681 347, e-mail: kamila.valikova@fs.mfcr.cz. Prosíme zájemce, aby se pečlivě seznámili s podmínkami výběrového řízení na: https://www.financnisprava.cz/cs/financni-sprava/nabidka-zamestnani/app/detail/5433619. Služba zahrnuje zejména: komplexní výkon agendy při správě daní ve složitých případech správy daní, systémovou činnost v oblasti vymáhání daňových nedoplatků, uplatňování daňových pohledávek v insolvenčním řízení, úzkou spolupráci s insolvenčními soudy a insolvenčními správci, kooperaci s ostatními útvary zařazenými na Územních pracovištích Finančního úřadu pro Moravskoslezský kraj v oblasti insolvenčního řízení. Zaměstnanecké výhody: stabilitu a zázemí velké státní organizace, motivační ohodnocení ( tarif+ další nárokové příplatky), pružnou pracovní dobu, 25 dní dovolené, 5 dní indispozičního volna, 1 den osobního placeného služebního volna k zařízení osobních záležitostí, až 6 dnů služebního volna ke studijním účelům, příspěvek na stravování, čerpání individuálních příspěvků z FKSP (například na penzijní připojištění, stravování nebo cafeterii), rekreaci ve vlastních rekreačních zařízeních, letní tábor pro děti zaměstnanců, víceúčelovou kartu Multisport sloužící ke sportovním a relaxačním aktivitám, a to i pro rodinné příslušníky, možnosti zapojení do zaměstnaneckých programů zdravotních pojišťoven, propracovaný vzdělávací program, možnost profesního růstu, možnost zahraničních stáží. Posuzovány budou žádosti podané ve lhůtě do 7. ledna 2020 tj. v této lhůtě zaslané služebnímu orgánu prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresu služebního úřadu Finanční úřad pro Moravskoslezský kraj, Na Jízdárně 3162/3, 709 00 Ostrava, nebo osobně podané na podatelnu služebního úřadu na výše uvedené adrese. Žádost lze podat rovněž v elektronické podobě s uznávaným elektronickým podpisem na elektronickou adresu služebního úřadu podatelna3200@fs.mfcr.cz nebo prostřednictvím veřejné datové sítě do datové schránky ID 4hun2cu. Obálka, resp. datová zpráva, obsahující žádost včetně požadovaných listin (příloh) musí být označena slovy: "Neotvírat" a slovy "Výběrové řízení na služební místo 321574 vrchní referent/rada v Oddělení vymáhacím IX - Opava".