vedoucí směny - zástupce/zástupkyně mistra

Firma Bohušovická mlékárna, a.s.
Místo pracoviště Bohušovická mlékárna, provozovna Brňany, Brňany 125, 412 01 Litoměřice 1
Kontaktní osoba Monika Malinová, HR manager
Kontaktní telefon +420 722 170 592
RegionÚstecký

Detail pozice:

Vedoucí směny: " organizuje a řídí práci svěřeného úseku v souladu s operativním plánem a pokyny vedoucího výroby " seznamuje podřízené s výrobními úkoly, soustavně kontroluje plnění uložených úkolů " zajišťuje preventivní kontroly a opatření k předcházení nehod a úrazů " zajišťuje a kontroluje pořádek a čistotu na svěřeném úseku včetně šaten, sociálního zařízení a ostatních prostor patřících k provozu. Způsob prvního kontaktu e-mailem či osobně v místě výkonu práce od 7.00 -14.00 hod.