Vedoucí oddělení financí

Firma Bank of Communications Co., Ltd., Prague Branch odštěpný závod
Místo pracoviště Bank of Communications Co., Ltd., Prague Branch odštěpný závod - MVP, Praha
Kontaktní osoba Li Jinyang
RegionPraha

Detail pozice:

Místo výkonu práce: Praha Kontaktní osoba: Jinyang Li, e-mail: li.jinyang@bankcomm.com UPŘESŇUJÍCÍ INFORMACE: Náplň práce: 1. Formulování a provádění pracovních plánů oddělení podle ročního plánu pobočky. 2. Spolupracování s rozvojovou strategií pobočky, provádění devizových, úvěrových, dluhopisových, derivátových a jiných pokladních obchodů a doplňování ukazatelů výkonnosti, který je přidělen vedením pobočky. 3. Řízení a sledování rizika v rámci tržních limitů, rizika stanovených pobočkou a udržování a zvyšování postavení pobočky na trhu. 4. Vytváření zdrojového kanálu fondu pobočky, získávání finančních prostředků pro rozvoj podnikání pobočky a zajišťování bezpečnost pozice pobočky. 5. Formulování, organizování každodenních prací v oblasti financí. 6. Pravidelné předkládání pracovních zpráv a návrhů na rozvoj podnikání pobočky. 7. Dohlížení na pracovníky v oblasti financí, aby se řídili pravidly a předpisy pobočky a předcházeli nehodám. 8. Vyhodnocování výkonnosti zaměstnanců v oblasti financí. 9. Vypracovávání zásad správy pro pobočku a oddělení v souladu s řídící politikou ústředí. 10. Předkládání pravidelné a nepravidelné zprávy, prohlášení a další dokumentů vedoucímu oddělení. 11. Komunikování s centrálou a domácími a zámořskými pobočkami s cílem podpořit rozvoj pobočky v Praze. 12. Vytváření a udržování vztahů s klienty v rámci banky Bank of Communications Co., Ltd., s jako externími klienty / protistranami; 13. Plnění dalších úkolů, které Vám budou přiděleny generálním ředitelem. Požadované vzdělání: bakalář (hlavní předností je obor finance) Požadované dovednosti: Plynulost v čínštině (ústní i písemná) Preferované dovednosti: - Řízení: Dobré povědomí a schopnost vedení, schopnost organizovat a motivovat podřízené k plnění denních úkolů a ukazatelů výkonnosti - Komunikace: Dobré komunikační dovednosti pro vytváření dobrých vztahů se zákazníky a kolegy - Psaní: Schopnost psát zprávu a další dokumenty s kancelářským softwarem MS - Profesní znalosti: Dobré znalosti o produktech a rizicích devizového trhu, úrokového trhu a trhu dluhopisů - Profesní dovednosti: Zručnost v používání Reuters, Bloomberg a dalších informačních systémů a obchodnich systemů pro transakce se státni pokladnou a schopnost rychle se učit provozu jiných systémů - Odolnost: schopnost pracovat pod tlakem a multi-tasking Životopisy v čínštině a angličtině posílejte na email: li.jinyang@bankcomm.com