ŠKOLNÍ ASISTENT/KA

Firma Dům dětí a mládeže, Český Krumlov, Linecká 67
Místo pracoviště Linecká 67, Plešivec, 381 01 Český Krumlov 1
Kontaktní osoba Mgr. Jakub Pich, ředitel
Kontaktní telefon +420 604 867 563

Detail pozice:

ŠKOLNÍ ASISTENT/KA - vzdělání základní i vyšší. Pracoviště Český Krumlov. Prac. poměr na dobu určitou, prac. úvazek plný, prac. doba pružná. Nástup 1.9.2019. Plat 17.970,-- - 22.320,-- Kč hrubého. Pracovní úvazek řízení na konkrétní pracovní pozici, a to ŠKOLNÍHO ASISTENTA V PROJEKTU s názvem: DDM Český Krumlov - realizace ŠABLON II., registrační číslo projektu CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0009418. Pracovní pozice je vypsána na dobu určitou, a to v délce 2 let. Minimální požadavek: ukončené základní vzdělání a studium pro asistenty pedagoga (nikoliv kurz) a vyšší podle zákona č. 563/2004 Sb., Zákona o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů. Platové zařazení, které odpovídá platovým podmínkách asistenta pedagoga v základní škole. Dále zaměstnavatel požaduje: Komunikativnost, flexibilitu, zaměření na týmovou práci a spolupráci. Základní počítačovou gramotnost, znalost práce s PC, personální zdatnost. Občanskou bezúhonnost. Dobrý zdravotní stav. Znalost českého jazyka. Doplňující požadavky - spolehlivost, tvořivost, pozitivní a aktivní přístup. Bonusové - dovednosti a znalosti z oblasti hry na hudební nástroje, sportovních aktivit, dramatiky, výtvarné činnosti, jazyků, techniky, přírodovědy apod. Pracovní pozice v projektu není svázána s jedním konkrétním žákem, školní asistent působí v celé organizaci a pomáhá při rozvoji volnočasových aktivit (pravidelná činnost - kroužky, akce, soustředění, tábory). Žadatel doloží: Občanskou bezúhonnost - výpis z rejstříku trestů (ne starší tří měsíců). Dobrý zdravotní stav - posudek ke zdravotní způsobilosti na požadované pracovní zařazení a výkon práce školního asistenta (ne starší tří měsíců). Životopis (dále jen CV). V životopisu musí být minimálně uvedeno: jméno, příjmení uchazeče, datum a místo narození uchazeče, místo trvalého pobytu uchazeče, údaje o dosavadních zaměstnáních, pracovní zkušenosti, vzdělání, telefonní číslo, e-mail, datum a podpis uchazeče. Výsledek uchazečů bude zveřejněn na webových stránkách Domu dětí a mládeže www.ddmck.cz. Uchazeči, kteří nebudou zveřejněni v řízení o zaměstnání, neprošli. Uchazeči nesou sami náklady, které jim účastí v řízení vzniknou. Dům dětí a mládeže Český Krumlov si vyhrazuje právo neuzavřít pracovní smlouvu se žádným z přihlášených uchazečů. Příspěvky na stravování, rekreaci, osobní ohodnocení a pravidelné odměny. Kontakt: MGR. JAKUB PICH, ředitel +420 604 867 563 denně 9:00 - 12:00, 13:00 - 15:00 h Od 01. 07. 2019 do 23. 08. 2019, reditel@ddmck.cz.