Senior Business Analytik / Business Architekt

Firma Česká spořitelna, a.s.
Místo pracoviště Antala Staška 1292 32 Praha Krč 14000
Kontaktní osoba Lucie Zajíčková
RegionPraha
V Center of Expertise Analýza a Design se staráme o rozvoj analytické komunity v ČS. Pracujeme například na rozvoji internetového bankovnictví (George, mobilní aplikace), digitální identity a bankovních produktů. Analytik je u samotného návrhu nápadu, má možnost dávat na stůl své vlastní návrhy a probírá možnosti způsobů realizace s ostatními kolegy (product ownery, vývojáři, customer journey experty...). Je zapojený také do finálního realeasu a dostává zpětnou vazbu přímo z businessu. Spolu s dalšími více než 250 analytiky budete součástí fungující komunity, ve které najdete dostatek inspirace a příležitostí pro svůj profesní rozvoj. Budete se potkávat jak se špičkovými odborníky z různých oblastí, tak s nejnovějšími technologiemi.

Máte chuť:

  • podílet se na zlepšování produktů, procesů a aplikací
  • zjišťovat potřeby, požadavky a identifikovat dopady připravovaných změn do procesů a IT
  • pracovat jak v projektovém tak v agilním prostředí
  • být interním konzultantem a spolupracovat s klíčovými manažery banky a špičkovými IT specialisty
  • podílet se rozvoji komunity a analytického řemesla v bance

Budeme si rozumět, pokud:

  • máte zkušenosti s business a IT analýzou, návrhem procesů a aplikací
  • znáte základní analytické nástroje a techniky (práce se stakeholdery, práce s požadavky, vizuální modelování,…)
  • máte dobré komunikační a prezentační dovednosti jak slovem tak písemně (i v anglickém jazyce)
  • máte přehledovou znalost bankovnictví, IT technologií a metod vývoje software vč. agilních
  • umíte pracovat jak samostatně, tak v týmu, chuť učit se nové věci a otevřenost, autonomii, adaptabilitu a schopnost přijímat zpětnou vazbu