Řídící pracovníci v oblasti ekonomiky a financí (kromě finančních a pojišťovacích služeb)

Firma CITIC Europe a.s.
Místo pracoviště Nekázanka 858/5, Nové Město, 110 00 Praha 1
Kontaktní osoba Ing. Dita Maternová
RegionPraha

Detail pozice:

MÍSTO VÝKONU : Nekázanka č.p. 858/5, Nové Město, 110 00 Praha 1 KONTAKT : Ing. Dita Maternová, e-mail: Dita.maternova@cefceurope.com Náplň práce: - Komunikace s ústředím mateřské společnosti v Číně na denní bázi - finanční a obchodní plánování a reporting, konsolidace a přehled pokladny - Zajišťování efektivní strategie řízení rizik / řízení rizik - Strategické řízení následujících oblastí: o ověření rozpočtu a dohled nad aktualizací prognóz a plněním rozpočtu o obchodní analýzy o účtování vč. outsourcingové služby o konsolidace finančních zpráv o pokladna o interní a externí audit - Dohlížet na finanční kontrolu nad dceřinými společnostmi, včetně sledování jejich provozních výsledků, investičních a finančních činností, pokroku v hlavních transakcích - podílet se na rozhodování o investicích, včetně výzkumu a analýz významných investic, M & A nebo restrukturalizace; navrhovat struktury obchodů a poskytovat poradenství z účetních a daňových perspektiv Preferujeme uchazeče: . s praxí ve finančních nebo účetních odděleních holdingových společností; . mající výborné znalosti v oblasti mezinárodního účetnictví a financí, . který může prokázat znalost procesů finančních kontrol u holdingových společností . se znalostí čínského pracovního prostředí a kultury . s vynikajícími komunikačními dovednostmi v rámci smíšených česko-čínských týmů .s vynikající znalostí čínštiny ústně i písemně . s vynikajícími dovednosti MS Office Scope of work: . Communication with parent HQ in China on daily basis . financial and business planning and reporting, consolidation and treasury . Effective risk management / risk control strategies . Strategic management of following areas: o budget validation and oversight of forecast updates and budget implementation o business analysis o accounting incl. outsourcing services o consolidation of financial reports o treasury o internal and external audit . Oversee financial control over subsidiaries, including monitoring of their operating results, investing & financing activities, progress on major transactions . Take a part in investment decision-making, including research and analysis on major investments, M&As or restructurings; deal structures and give advice from accounting and tax perspectives Preferred candidates: . work experience in financial or accounting department of holding companies; . Solid knowledge of international accounting and finance, . Familiar with financial control of group companies . Knowledge of Chinese work environment and culture . Excellent communication skills within mixed Czech – Chinese teams . Excellent command of Chinese language, both verbally and in writing . Excellent MS Office skills