Referent výkonového zpoplatnění

Firma GENERÁLNÍ ŘEDITELSTVÍ CEL
Místo pracoviště Celní úřad pro Plzeňský kraj, Antonína Uxy 945/11, Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň 1
Kontaktní osoba E-formulář
RegionPlzeňský

Detail pozice:

Podat elektronickou žádost o přijetí do služ.poměru dle pokynů na www.celnisprava.cz (odkaz Kariera) NV č. 304/2018, příloha č. 1, tarifní stupeň stanoven podle zápočtu odborné praxe. Doba určitá 3 roky podle zákona č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, ve znění pozd. předpisů, dále pak doba neurčitá. Zaměstnanecké výhody: stravenky, finanční osobní limit zaměstnance z fondu FKSP, dovolená 30 dnů, rekreace