Referent obecního úřadu

Firma Obec Malá Úpa
Místo pracoviště Horní Malá Úpa 116, 542 27 Malá Úpa
Kontaktní osoba Ing. Karel Engliš, starosta
Kontaktní telefon +420 602 313 278
RegionKrálovéhradecký

Detail pozice:

REFERENT OBECNÍHO ÚŘADU Pracovní náplň: práce referenta malého obecního úřadu se zaměřením především na tyto agendy • práce se spisovnou – rozdělování a vyřizování dokumentů v elektronické i fyzické podobě • obsluha datové schránky, úřední desky • zakládání dokumentů jednotlivých agend • agenda smluv (příprava smluv ve spolupráci s externím právníkem, ukládání smluv do modulu, do šanonů, zveřejňování) • pomoc s vystavováním faktur • agenda místních poplatků • agenda vodného stočného (smlouvy, práce s modulem Datainfo) • administrativní podpora starosty (např. příprava podkladů pro jednání zastupitelstva obce) • další administrativní činnosti dle potřeby (objednávka kancelářských potřeb, skenování a další) • agenda na úseku pohřebnictví (evidence hrobových míst, smlouvy) Nabízíme: • práce v malém kolektivu v pěkném prostředí malebné krkonošské obce a horského střediska • zajímavou a pestrou práci • stravenky Předpoklady pro vznik pracovního poměru úředníka: fyzická osoba, která je státním občanem ČR, příp. fyzická osoba, která je cizím státním občanem a má v ČR trvalý pobyt, dosáhla věku 18 let, je způsobilá k právním úkonům, je bezúhonná ve smyslu § 4 odst. 2, ovládá jednací jazyk. Jiné požadavky: • zkouška odborné způsobilosti výhodou • min. SŠ s maturitou (v ekonomickém nebo veřejnosprávním oboru výhodou) • praxe ve veřejné správě výhodou nikoli podmínkou • zkušenost s prací na obecním úřadě • dobrá znalost práce s PC (Word, Excel, Outlook, práce s internetem) • pečlivost, systematičnost, samostatnost, zodpovědnost, flexibilita, ochota dále se vzdělávat, dobré komunikační schopnosti Vyvěšeno na úřední desce: 10.12.2019 Sejmuto z úřední desky: • řidičský průkaz sk. B – aktivní řidič (pro práci není nutné, ale pro dojíždění do práce ano) Přihláška musí obsahovat: • jméno, příjmení a titul zájemce • datum a místo narození zájemce • státní příslušnost zájemce • místo trvalého pobytu zájemce • č. OP nebo č. dokladu o povolení pobytu, jde-li o cizího státního příslušníka • datum a podpis zájemce • kontaktní spojení (tel., e-mail) • motivační dopis: proč chcete pracovat na této pozici v obci Malá Úpa K přihlášce se připojí tyto doklady: • životopis, který obsahuje údaje o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech týkajících se správních činností, souhlas se zpracováním osobních dat pro potřeby veřejné výzvy • výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce; u cizích státních příslušníků obdobný doklad • ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání Místo a způsob podání přihlášky: uzavřenou obálku označenou heslem: "Veřejná výzva REFERENT - NEOTVÍRAT" je nutné doručit osobně na podatelnu OÚ Malá Úpa nebo odeslat na adresu: Obecní úřad Malá Úpa, Horní Malá Úpa 100, 542 27 Malá Úpa. Lhůta pro podání přihlášek: do 30.12.2019 do 12:00 hodin Bližší informace na tel: 602 313 278, případně starosta@malaupa.cz, Karel Engliš