řediltel/ka ZŠ a MŠ

Firma Obec Oudoleň
Místo pracoviště Oudoleň 123, 582 24 Oudoleň
Kontaktní osoba Mgr. Blanka Zvolánková
Kontaktní telefon +420 732 635 540
RegionVysočina

Detail pozice:

předpoklady a odborná kvalifikace pro výkon činností ředitele školy, znalost školské problematiky a předpisů, organizační a řídící schopnosti Přihlášku doručte do 2.1.2020. K přihlášce přiložte: úředně ověřené kopie dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání, doklad o průběhu zaměstnání a délce pedagogické praxe včetně pracovního zařazení, strukturovaný profesní životopis, písemnou pedagogickou koncepci a koncepci rozvoje školy, výpis z evidence Rejstříku trestů, originál, popř. ověřená kopie lékařského potvrzení o způsobilosti k výkonu pracovního místa ředitele. Osobní kontakt možný po předchozí tel. domluvě.