Rada / odborný rada pro ochranu a podporu veřejného zdraví v oboru hygieny

Firma Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje
Místo pracoviště Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje-provoz Nemocnice Znojmo, MUDr. Jana Janského 2621/10, 669 02 Znojmo 2
Kontaktní osoba Ing. Pavel Stehlík
Kontaktní telefon +420 515 213 710
RegionJihomoravský

Detail pozice:

Komplexní výkon státního zdravotního dozoru, kontroly a dalších odborných činností v příslušných oblastech ochrany a podpory veřejného zdraví (zejména oblasti hygieny obecné a komunální). Vypracovávání odborně náročných stanovisek, závazných stanovisek, osvědčení, povolení, vyjádření, sdělení a provádění dalších úkonů v jednotlivých oblastech ochrany veřejného zdraví se závažným dopadem do oblasti ochrany zdraví populace včetně plnění úkolů orgánu ochrany veřejného zdraví jako dotčeného správního úřadu. " Provádění úkonů v řízeních o žádostech a rozhodování o žádostech v příslušných oblastech ochrany a podpory veřejného zdraví (zejména oblasti hygieny obecné a komunální). Provádění šetření podnětů a dalších podání veřejnosti v příslušných oblastech ochrany a podpory veřejného zdraví (zejména oblasti hygieny obecné a komunální) včetně poradenských činností v oblasti ochrany a podpory zdraví. " Provádění úkonů v řízení o přestupcích, projednávání přestupků formou příkazu. Rozhodování o přestupcích formou příkazu na místě a příkazového bloku. Práce s hygienickými registry, informačními systémy a elektronickou spisovou službou. možnost vzdělávání a prohlubování odborných znalostí " 5 týdnů dovolené " 5 dnů zdravotního volna " 1 den k zařízení osobních záležitostí " stravenky " po zkušební době - služební mobil