Odborný rada v oddělení hygieny práce pro okresy Praha-východ a Praha-západ

Firma Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze
Místo pracoviště Dittrichova 329/17, Nové Město, 120 00 Praha 2
Kontaktní osoba Mgr. Jarmila Bičaniková
Kontaktní telefon +420 234 118 139
RegionPraha

Detail pozice:

Místo výkonu práce: Dittrichova č.p. 329/17, Praha Prvotní kontakt: e-podatelna@khsstc.cz Požadujeme: - plní povinnosti dotčeného orgánu v řízeních vedených podle zvláštních předpisů, které se dotýkají zájmů chráněných orgánem ochrany veřejného zdraví v daném oboru; - vykonává státní zdravotní dozor nad plněním povinností stanovených zvláštními právními předpisy k ochraně zdraví při práci; - rozhoduje o zařazení prací do příslušných kategorií; - podílí se na plnění výkonu veřejné správy v oblasti nakládání s odpady v rozsahu vymezeném zákonem o odpadech; - kontroluje povinnosti zaměstnavatelů zajistit pracovnělékařské služby; - podílí se na monitorování vztahů zdravotního stavu obyvatelstva a pracovních podmínek, na kontrole a řízení místních programů ochrany a podpory veřejného zdraví; - provádí kontroly nad dodržováním povinností vyplývajících z chemického zákona a zákona o biocidech a přímo použitelných předpisů EU; - provádí hodnocení a řízení zdravotních rizik; - spolupracuje s ostatními odbory a odděleními KHS; - poskytuje konzultace a stanoviska ze svého oboru. - Pružnou pracovní dobu, stravenky, 5 týdnů dovolené, 5 sick days