Kontrolor/ka - účetní

Firma Sociální služby města Kroměříže, příspěvková organizace
Místo pracoviště Riegrovo náměstí 159/15, 767 01 Kroměříž 1
Kontaktní osoba Ing. Eva Kupčíková, vedoucí personálního a mzdového oddělení
Kontaktní telefon +420 573 500 766,
RegionZlínský

Detail pozice:

pracoviště Kroměříž - Náplň práce: Kontrolní práce prováděné při kontrolní činnosti v organizaci; vnitřní kontrola. Koordinace kontrolního týmu, sestavování návrhů plánů kontrolních činností a norem pro činnosti vnitřního kontrolního systému. Tvorba a evidence vnitřních norem organizace. Samostatné účtování uceleného okruhu účetnictví, vyúčtování dotací. Agenda správy osobních údajů. - Vzdělání: vysokoškolské vzdělání v bakalářském studijním programu ekonomického směru nebo vyšší odborné vzdělání ekonomického směru - Požadavky pro vznik pracovního poměru: prokazatelná praxe v kontrolní činnosti, praktická znalost účetnictví, znalost správy osobních údajů, dobrá orientace v související legislativě, pečlivost, zodpovědnost a vysoké pracovní nasazení, schopnost pracovat ve stresu, spolehlivost, flexibilita, loajalita, ochota k dalšímu sebevzdělávání - 10. platová třída, Nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, příloha č. 1, zápočet roků podle započitatelné praxe, 5 týdnů dovolené, doba určitá 1 rok s možností prodloužení - K výběrovému řízení je nutné doložit: Písemné přihlášky, včetně případného souhlasu se zpracováním osobních údajů na dobu 1 roku od data odeslání těchto materiálů k účasti ve výběrovém řízení na pracovní pozici, doplněné: životopisem s přehledem dosavadní praxe a odborných znalostí a dovedností, originálem výpisu z evidence Rejstříku trestů ne starším než 3 měsíce (stačí doložit při vlastním výběrovém řízení), ověřenou kopií dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání, motivačním dopisem - Přihláška musí obsahovat tyto náležitosti: jméno, příjmení, datum a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého pobytu, číslo telefonu, datum a podpis - Žádost bude v tištěné podobě doručena v označené obálce "Výběrové řízení - KONTROLOR/ÚČETNÍ" nejpozději do 29. listopadu 2019 do 12:00 hod. Na později doručené žádosti nebude brán zřetel. Adresa pro doručování: Sociální služby města Kroměříže, p. o., Riegrovo nám. 159, vedoucí personálního a mzdového oddělení Eva Kupčíková, 767 24 Kroměříž.