kontrolor aktivit společnosti a projektu

Firma DEVELOPMENT - Český Brod s.r.o.
Místo pracoviště Marie Cibulkové 404/25, Nusle, 140 00 Praha 4
Kontaktní osoba Rif El-Ghadban
RegionPraha

Detail pozice:

místo výkonu práce: Marie Cibulkové č.p. 404/25, Nusle, 140 00 Praha 4 kontakt: El-Ghadban Rif, e-mail: job.developmentcb@gmail.com Náplň práce: a) kontrola řízení vnitřního chodu společnosti a provozně - technického zabezpečení projektu, ověření profesionální odbornosti a plnění úkolů b) předkládání a příprava podkladů jednateli k rozhodnutí otázek obchodního vedení společnosti na úrovni generální linie činnosti společnosti c) vytváření a dojednávání podmínky pro přijetí koncepčních rozhodnutí jednatele při realizaci projektu d) zajišťování kontroly a péče o svěřený nemovitý a movitý majetek společnosti a projektu a o další majetek, s kterým v rámci projektu bude zaměstnanec hospodařit, včeně jeho evidence, vedení inventury majetku