Komunikační pracovník společnosti (pro cizí jazyky)

Firma ViP cargotrans s.r.o.
Místo pracoviště ViP cargotrans s.r.o. Praha, Praha
Kontaktní osoba Personalistika
RegionPraha

Detail pozice:

MÍSTO VÝKONU PRAHA KONTAKT PRVOTNĚ E-MAILEM : Personalistika, e-mail: vipcargo@vipcargotrans.com Náplň práce: Komunikovat s dodavateli a odběrateli společnosti nacházejícími se mimo území ČR, předávat informace a poznatky z této komunikace vedení společnosti, překládat dokumenty a texty pro vedení společnosti, tvorba formulářových dokumentů společnosti v cizích jazycích, komunikace s orgány veřejné moci jiných členských států EU v rámci předmětu podnikání společnosti, komunikace s orgány veřejné moci států mimo EU (zejména východoevropské trhy) v rámci předmětu podnikání společnosti. Jazykové znalosti: Ruský - na úrovni rodilý mluvčí; Anglicky - plynně slovem i písmem; Ukrajinština - plynně slovem i písmem; Němčina - pasivní znalosti - schopnost porozumět písemným textům a mluvené komunikaci; Další jazyky výhodou; Pracovník musí být schopen sepisu komplexní obchodní i administrativní dokumentace v anglickém, ruském a ukrajinském jazyce, a to včetně komunikace s klienty v uvedených jazycích. Znalost anglického jazyka je nutné prokázat odborným certifikátem vydaným jakoukoliv vyšší akademickou institucí (například absolvováním zkoušky z AJ na vysoké škole), nebo diplomem potvrzujícím absolvování vysokoškolského studia zaměřeného na anglický jazyk v ČR, nebo v zahraničí. Vzdělání: Vysokoškolský stupeň, a to zejména se zaměřením na anglický jazyk, nebo lingvistiku; Další požadavky: Vysoké pracovní nasazení a nejvyšší pracovní flexibilita (není vhodné pro zaměstnance s osobními závazky). Pracovník musí být schopen kdykoliv na pokyn zaměstnavatele vycestovat na služební cestu do zahraničí.